Fast & secure & Powerful
عنوان مقاله/خبرتاريخ نگارش
با اجرای طرحهای احیای دریاچه ارومیه بخش کشاورزی آذربایجان غربی متحول می شودچهارشنبه ، 12 شهريور ماه ، 1393
برگزاری جلسه کمیته استعداد یابی و تخصیص اراضی ملی در آذربایجان غربیسه شنبه ، 11 شهريور ماه ، 1393
کارگاه آموزشی مستند سازی تاکتیکهای فنی IPCM در کشت محصولات پائیزه در ارومیه برگزارشدسه شنبه ، 11 شهريور ماه ، 1393
انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز کشت پاییزه کشاورزان آذربایجان غربی تامین شده استدوشنبه ، 10 شهريور ماه ، 1393
از کارمندان و مدیران نمونه جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تجلیل شددوشنبه ، 10 شهريور ماه ، 1393
پیش بینی تولید یک میلیون و 500 هزار تن چغندرقند در آذربایجان غربیدوشنبه ، 10 شهريور ماه ، 1393
همزمان با هفته دولت، مسابقات ورزشي كاركنان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی برگزار شدشنبه ، 8 شهريور ماه ، 1393
برگزاري بیست و یکمین کنگره ملي گياه پزشکي در ارومیهشنبه ، 8 شهريور ماه ، 1393
خرید بیش از 500 تن کلزا از کلزاکاران آذربایجان غربیشنبه ، 8 شهريور ماه ، 1393
بیش از 268 هزار راس دام بزرگ بر علیه بیماری لمپی اسکین در آذربایجان غربی واکسینه شدندشنبه ، 8 شهريور ماه ، 1393

تعداد مقالات هر صفحه :  10  جمع صفحات :126

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 بعدي