روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

اسامی کشاورزان و تولیدکنندگان نمونه ملی و استانی آذربایجان غربی
تاريخ نگارش : يكشنبه ، 14 دي ماه ، 1393
موضوع :


  لیست اسامی تعداد 9 نفر کشاورزان و تولیدکنندگان که عنوان کشاورزان نمونه ملی را در سال زراعی 92-93 در حوزه های مختلف بخش کشاورزی اعم از تولیدات دامی ،تولیدات گیاهی ، آب و خاک به خود اختصاص داده اند.


 
 
لیست اسامی کشاورزان و تولید کنندگان نمونه استانی آذربایجان غربی در سال
زراعی 93-92
 

لازم به ذکر است در سال زراعی 93-92 تعداد 64 نفر بهره بردار در زیر بخش های مختلف بخش کشاورزی از آذربایجان غربی به عنوان نمونه استانی انتخاب شده بودند که از این تعداد 9 نفر نیز به عنوان نمونه کشوری انتخاب و معرفی گردید . 
 


منبع اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين مطلب در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=News&file=article&sid=1601