روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
تاريخ نگارش: 31 مرداد ماه ، 1389(20:07:30)
آخرين بروزآوري: 27 فروردين ماه ، 1391(00:02:02)
سرفصل: بخشنامه ها و قوانین مالی


معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور                                                    تاریخ : 6/2/89           شماره : 3474/200

بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

با عنایت به تکلیف مقرر در ماده ( 74 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور ایجاد هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان در دستگاههای اجرایی غیر مشمول قانون مذکور ضروری است دستگاههای اجرایی فوق نسبت به ارسال آئین نامه استخدامی و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود با آخرین اصلاحات و الحاقات صورت گرفته ، به همراه اطلاعات لازم در رابطه با کلیه پرداختی های پیش بینی شده در آن دستگاه ، اعم از نقدی و غیر نقدی ، مستمر و غیر مستمر ، جهت بررسی و طرح در شورای حقوق و دستمزد ، حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به این معاونت اقدام نمایند.
بدیهی است هر گونه عواقب و مسئولیت های ناشی از عدم اجرای مفاد این بخشنامه به عهده دستگاه مربوط خواهد بود .

لطف ا... فروزنده دهکردی


ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=103