روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

نصاب معاملات موضوع ماده ( 3 ) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383
تاريخ نگارش: 31 مرداد ماه ، 1389(20:25:26)
آخرين بروزآوري: 27 فروردين ماه ، 1391(00:02:41)
سرفصل: بخشنامه ها و قوانین مالی


تاریخ : 22/3/89        شماره : 35934/44695

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هییت وزیران در جلسه مورخه 16/3/1389 بنا به پیشنهاد شماره 24579/498/56 مورخ 19/2/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده ( 3 ) قانون برگزاری مناقصات  - مصوب 1383 - موافقت نمود .
الف - نصاب معاملات موضوع ماده ( 3 ) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می شود :
1- معاملات کوچک : معاملاتی که کمتر از مبلغ  چهل و نه میلیون ( 49000000 ) ریال باشد .
2- معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک  بوده و از مبلغ چهارصد و نود میلیون ( 490000000 ) ریال تجاوز نکند .
3- معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارصد و نود میلیون ( 49000000 ) ریال باشد .
ب - نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ  این تصمیم نامه تا زمانی که اصلاح نشده اند قابل اجرا خوهد بود .
ج - نصاب معاملات موضوع بند ( الف ) در اجرای مفاد جزء ( ب ) بند (10) ماده واحده قانون بوجه سال 1389 کل کشور در سال 1389 به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می شود ، تسری یافته و مورد عمل دستگاههای اجرایی قرار می گیرد .

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رییس جمهور ، دفتر معاون اول رییس جمهور ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، معاونت حقوقی رییس جمهور ، معاونت امور مجلس رییس جمهور ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، اداره کل حقوقی کلیه وزارت خانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی ، دبیرخانه اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود .
 


ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=104