روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

تبصره ( 1 ) ماده ( 95 ) قانون محاسبات کشور
تاريخ نگارش: 6 شهريور ماه ، 1389(20:04:59)
آخرين بروزآوري: 27 فروردين ماه ، 1391(00:03:13)
سرفصل: بخشنامه ها و قوانین مالی


وزارت امور اقتصادی و دارایی                                                                        شماره : 29687          تاریخ : 26/2/89


جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
رییس کل دیوان محاسبات کشور
 
بااحترام همانگونه که مستحضرید طبق تبصره( 1) ماده ( 95 ) قانون محاسبات کشور ، صورتهای مالی و نهایی موضوع ماده یاد شده ، قبل از ارسال به وزارت امور اقتصادی و دارایی بایستی به گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد . متاسفانه علی رغم صراحت تبصره یاد شده گواهی مذکور توسط نمایندگان مستقر در دستگاه اجرایی صادر نمی شود لذا این معاونت ناگزیر است به منظور کسب اطمینان نسبی از صحت ارقام مندرج در صورت حساب ها ی ماهانه و نهایی که برای تهیه صورت حساب عملکرد بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند ، مدارک اثبات کننده اقلام مالی یاد شده را از دستگاههای اجرایی اخذ و مورد رسیدگی قرار دهد .
با توجه به حسابرسی ضمنی و مستمر دیوان محاسبات کشور در مورد اشاره نامه شماره 154/10000 مورخ 4/12/1388 حضرت عالی و با توجه به تاکید دیوان محاسبات کشور به حسابرسی ضمنی و نظارت آنلاین در دومین جلسه هماهنگی دستگاههای نظارتی مورخه 16/1/1389خواهشمند است دستور فرمایید تمهیدات لازم برای اجرایی شدن تبصره یاد شده معمول و از نتیجه این معاونت را مطلع نمایند .


سید رحمت ا... اکرمی
معاون هزینه وخزانه دار کل کشور

رونوشت:
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ......برای استحضار و اقدام لازم
اداره کل نظارت مالی وامور ذیحسابیها جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه همکاران ذیحساب
اداره کل نظارت بر اجرای بودجه جهت اطلاع
اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری جهت سابقه  


ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=105