روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

بخش نامه تغییر حسابهای بانکی مهر بانک کشاورزی به حساب مهر گستر
تاريخ نگارش: 6 شهريور ماه ، 1389(20:19:02)
آخرين بروزآوري: 27 فروردين ماه ، 1391(00:03:43)
سرفصل: بخشنامه ها و قوانین مالی


معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی - دفتر امور مالی                                                 شماره : 5756/240           تاریخ : 16/4/89
 
مدیر محترم امور مالی استان

با سلام و دعاي خیر
احتراما ، با توجه به بخش نامه تغییر حسابهای بانکی مهر بانک کشاورزی به حساب مهر گستر و سوالات همکاران در خصوص نحوه عملیات مالی این تغییر مراتب ذیل به اطلاع می رسد .
1-    همزمان با تغییر حساب مهر به مهر گستر براساس صورت حساب بانکی ارسالی که موید برداشت وجه و انتقال به حساب مهر گستر می باشد معادل موجودی دفتر سند حسابداری زیر صادر می گردد.

                                        ( بدهکار ) حساب بانکی پرداخت
                                                                                        مهر گستر
                                                                                                             ( بستانکار ) حساب بانک
                                                                                                                                                    پرداخت مهر

2-    تذکر : ضرورت دارد حساب جاری مهر گستر با کد جدید در دفتر ایجاد گردد.
3-    مغایرت بانکی حساب مهر به تاریخ انتقال موجودی آن به حساب مهر گستر به همراه اقلام باز آن تهیه و در هنگام برداشت چک و با وصول فیش واریزی مربوط به اقلام باز بانکی عینا مغایرتها از حساب بانکی مهر گستر تسويه حساب و پاس خواهد شد .
4-    تذکر : مطابق هماهنگی به عمل آمده با بانک کشاورزی وجوه واریزی و چکهای بین راهی حسابهای مهر عینا در حساب جدید مهر گستر عمل خواهد شد.

خسرو پالیزگر
مدیر کل امور مالی


ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=106