روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

نظارت بر اجرای اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
تاريخ نگارش: 9 شهريور ماه ، 1389(17:53:20)
آخرين بروزآوري: 27 فروردين ماه ، 1391(00:04:14)
سرفصل: بخشنامه ها و قوانین مالی


وزرات امور اقتصادی و دارائی                                                         شماره : 31607/369/56             تاریخ : 29/2/89


وزیر محترم
ریاست محترم
مدیر عامل محترم شرکت

سلام علیکم
پیرو بخشنامه شماره 240788 مورخ 5/12/1388 معاون اول محترم رئیس جمهور دستور فرماييد نتایج اقدامات انجام شده در خصوص موضوع در آن دستگاه در اجرای بخشنامه مذکور به همراه تصویر فیش واریزی وجوه مورد نظر به حساب خزانه در اسرع وقت به این وزارت اعلام تا در فرصت زمانی مقرر میزان وجوه واریزی و اسامی دستگاههای واریز کننده وجه برای معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال گردد . ضمنا حساب شماره 65/655 خزانه داری کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واریز وجوه استردادی موضوع بخشنامه مذکور اعلام می گردد .
                                                                                                                                                  سید شمس الدین حسینی

رونوشت :
- جناب آقای صادقی گلمکانی معاون محترم نیروی انسانی و توسعه مدیریت بازگشت به نامه شماره 7121/23 مورخ 25/1/1389 و ضمائم جهت استحضار از اینکه تا کنون وجهی در اجرای بخشنامه مورد نظر به حساب خزانه واریز نشده و گزارشی نیز در خصوص عدم رعایت بخشنامه مورد بحث به این وزارتخانه واصل نگردیده است .
- جناب آقای دکتر بهمنی رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای استحضار و اقدام و ارائه گزارش در خصوص موضوع در مهلت تعیین شده
- ریاست محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی استان........به انضمام تصویر بخشنامه یادشده مندرج در متن جهت اطلاع و اقدام در مورد جمع آوری و ارسال اطلاعات لازم در آن استان در مهلت تعیین شده مندرج در متن
- ذیحساب و مدیر مالی محترم ...... جهت اطلاع و مراقبت در اجرای دقیق مقررات مورد بحث و اعلام نتیجه تا پانزدهم خرداد ماه سال جاری.ریاست جمهوری                                                                                    شماره : 240788                تاریخ : 5/12/88

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت های دولتی

با توجه به تاکید رییس جمهور محترم در نظارت جدی بر اجرای دقیق اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 و رعایت مفاد ماده ( 94 ) قانون مدیریت خدمات کشوری ،کلیه وزراء ،معاونین رییس جمهور ، روسای دستگاههای اجرایی مستقل ، منجمله روسای دستگاههای موضوع تبصره ( 9 ) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل موظفند بر انجام صحیح احکام قوانین معنون به نحوی اعمال مراقبت نمایند تا ضمن اجتناب از پذیرش مسولیت و صدور حکم اشتغال افراد در مشاغلی که  طبق قانون ممنوع اعلام شده ، موارد احتمالی خلاف در سازمان متبوع شناسایی و پس از استرداد وجوه پرداختی به خزانه فهرست این قبیل موارد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد .
وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده ( 95 ) قانون محاسبات عمومی و تبصره ( 7 ) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ، مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و با همکاری دستگاههای اجرایی مشمول ، موظف است پس از دریافت و جمع بندی اطلاعات نتیجه را جهت تقدیم گزارش به رییس جمهور محترم حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به این معاونت ارسال نماید .
محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور


ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=107