روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

مفاد ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تاريخ نگارش: 13 دي ماه ، 1389(14:28:22)
آخرين بروزآوري: 25 فروردين ماه ، 1391(22:36:59)
سرفصل: قانون رسیدگی به تخلفات اداری


تخلفات اداریماده 8 - تخلفات اداری به قرار زیر است :1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری2- نقض قوانین و مقررات مربوطه3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل4- ایراد تهمت و افترا ، هتک حیثیت5- اخاذی6- اختلاس7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری9- تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری12- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده15- سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود .18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند .19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری20- رعایت نکردن حجاب اسلامی21- رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی22- اختفا ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی25- هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی27- دست بردن در سئوالات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سئوالات امتحانی یا تعویض آنها28- دادن نمره یا امتیاز ، بر خلاف ضوابط29- غیبت غیر موجه بصورت متناوب یا متوالی30- سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری31- توقیف ، اختفاء ، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی32- کارشکنی و شایعه پراکنی ، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی33- شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریک به برپائی تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند .35- همکاری با ساواک منحله بعنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی36- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها37- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها38- عضویت در تشکیلات فراماسونری ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=113