روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

فرآیند ارائه خدمات به ارباب رجوع در بخش مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی
تاريخ نگارش: 16 ارديبهشت ماه ، 1390(20:12:27)
آخرين بروزآوري: 4 مرداد ماه ، 1397(12:18:13)
سرفصل: فرآیند ارائه خدمت


راهنمای متقایان احداث صنایع تبدیلی و غذایی:
 
 
 
 
 
 
 
 
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=117