روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

فرآیند ارائه خدمات به ارباب رجوع در بخش مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی
تاريخ نگارش: 12 تير ماه ، 1397(10:41:06)
آخرين بروزآوري: 4 مرداد ماه ، 1397(12:19:37)
سرفصل: فرآیند ارائه خدمات معاونت توسعه مدیریت و منابع


دریافت فرم های اطلاع رسانی
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=189