روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

سياستهاي كلي نظام اداري جمهوري اسلامي ايران
تاريخ نگارش: 6 خرداد ماه ، 1389(11:46:17)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(07:56:18)
سرفصل: سياستهاي كلي نظام اداري


 
 
 
1- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی وکرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی
2- عدالت محوری در جذب ، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی
3- بهبود معیارها و روز آمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی  توانمند ، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرشهای سلیقه ای و غیر حرفه ای
4- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران
5- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش ، تخصص و مهارتهای آنان
6- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد ، توانمندی ، جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرايط اقتصادی و اجتماعی
7- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان هاي کمتر توسعه یافته و مناطق محروم
8- حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره  گیری از نظرات و تجارب آنها
9- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی در نظام اداری
10- چابک سازی ، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف و چشم انداز
11- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثر بخشی ، سرعت و کیفیت خدمات کشوری
12- توجه به اثر بخشی و کارایی در فرآیند ها و روشهای اداری به منظور  تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری
13- عدالت محوری ، شفافیت و روزآمدی در تنظیم وتنقیح قوانین و مقررات اداری
14- کل نگری ، همسوسازی ، هماهنگی و  تعامل اثر بخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز
15- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی
16- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق  بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات ، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی
17-  خدمات رسانی برتر ، نوین و کیفی به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی و اعتماد مردم
18- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند به اطلاعات صحیح
19- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری
20- قانونگرایی ، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی ، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها
21- نهادینه سازی وجدان کاری ، انضباط اجتماعی ، فرهنگ خود کنترلی ، امانت داری ، صرفه جویی ، ساده زیستی و حفظ بیت المال
22- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی ، اجتماعی ، اقتصادی ، بهداشتی ، فرهنگی ، و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه
23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری
24- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانون اداری ، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات
25- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری  و یکپارچه سازی اطلاعات
26-  حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=19