روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

برنامه هاي كوتاه مدت ( يك ساله ) گروه نوسازي و تحول اداري
تاريخ نگارش: 8 خرداد ماه ، 1389(11:10:59)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(07:57:47)
سرفصل: برنامه های تحول اداری


برنامه هاي كوتاه مدت ( يكساله) :  1- تكميل و ارائه فرمهاي سالانه ارزيابي عملكرد سازمان به همراه مستندات مربوطه به مراجع ذيصلاح استاني و وزارتي
2- تهيه پروپوزال پايگاه جامع فناوري اطلاعات سازمان و سازماندهي خدمات سازماني مبتني بر سايت اينترنتي
3- نياز سنجي آموزشي سالانه كاركنان و هماهنگي و پيگيري برنامه ريزي لازم براي اجراي دوره هاي آموزش ضمن خدمت
4- مهندسي ( مطالعه ، مستند سازي ، اجرا ) حداقل 4 فرايند و نظارت مستمر بر نهادينه شدن آنها در سازمان  شامل فرايند هاي : 1-  برنامه ريزي سيستم آموزش كاركنان 2-برنامه نظارت بر سيستم توزيع نهاده ها ( در مرحله اول كود )  3- ايجاد سيستم اطلاع رساني ارباب رجوع مبتني بر اصلاح فرايند سلسله مراتبي ارجاء و پاسخگويي به ارباب رجوع 4- سيستم تسهيلات بانكي
5- بازنگري فرايند هاي : قرنطينه نباتي -  صدور پروانه بهره برداري -  سيستم توزيع سوخت كشاورزي
6- مطالعه و ارائه مدل مناسب براي تعيين ارزش و واگذاري تعدادي از وظايف خدماتي پستهاي سازمان به بخش خصوصي و تبديل كردن آنها به پستهاي نظارتي و ارزيابي
7- مهندسي فرايند عملياتي شدن يافته هاي تحقيقاتي استاني و برنامه ريزي و مستند سازي لازم براي اجرايي  شدن آنها و نظارت مستمر براي نهادينه شدن تغييرات
8- تهيه گزارش مستمر از اتوماسيون اداري سازمان و مطالعه مستمر براي بهبود وضعيت قبلي
9- نياز سنجي پژوهشي بخش كشاورزي در دو بعد ( برون داد  و درون تشكيلاتي ) با همكاري مديريت ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان
10- فعال سازي كميته هاي ( طرح تكريم ارباب رجوع -  نظام پيشنهادات سازمان بهره وري )
11- پيگيري براي راه اندازي واحدها و رابطين تحول اداري شهرستانهاي تابعه
12- همكاري و هماهنگي در خصوص اجراي اصل 44 ( واگذاري خدمات ) با مسئولين و دست اندر كاران اجرايي امر
13- تهيه برنامه جامع نيروي انساني سازمان
14- اقدامات اوليه براي پياده سازي تعالي سازماني ( EFQM )
15- تلاش براي تجميع نيرو هاي متخصص ،كارآزموده و با انگيزه بالا براي فعاليت در گروه نوسازي و تحول اداري و تبيين جايگاه آن در سازمان
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=23