روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

موانع ،‌ مشكلات ، آسيب شناسي ها ، پيشنهادها و نيازها
تاريخ نگارش: 8 خرداد ماه ، 1389(11:19:30)
آخرين بروزآوري: 7 ارديبهشت ماه ، 1393(09:18:29)
سرفصل: برنامه های تحول اداری


موانع ، مشكلات و آسيب شناسي ها : 1- ناكارآمدي سيستمها و بانكهاي اطلاعاتي سازمان از جمله MIS  بدليل تحت DOS بودن آنها و عدم سازگاري با نرم افزارهاي كاربردي تحت ويندوز كه اين موضوع امكان گزارش گيري و آناليز داده ها را با مشكل مواجه ساخته و سرعت عمليات را شديدا كاهش ميدهد.
2- نوپا و جديد بودن تشكيلات گروه نوسازي و تحول اداري كه خود نوعي تغيير در سيستم است و نياز به پشتيباني و حمايت هاي مديريتي دارد
3- كمبود اعتبار و نيروي متخصص و علاقمند
4- اهداف فوق در صورتي دست يافتني است كه پويايي گروه حفظ شود و از درگير نمودن اين مجموعه ( گروه نوسازي و تحول اداري ) در كارهاي اجرايي اجتناب گردد ، در غير اين صورت تبديل به يك مجموعه ثابت و غير پويا ميگردد .
5- متناسب نبودن شكل ارتباط مراكز تحقيقاتي آرتميا و تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي ( با وجود ايستگاههاي تحقيقاتي منحصر به فرد استان و پتانسيل بالا ) با بدنه اجرايي سازمان بدليل ملي بودن اعتبارات آنها
6- عدم وجود مركز اسناد و فناوري اطلاعات كشاورزي در استان
 پيشنهادها و نياز ها : 1- با توجه به اينكه قانون مديريت خدمات كشوري بر مبناي برنامه هاي هفتگانه تحول اداري تنظيم گرديده است توجه به امر پژوهش هاي كاربردي با لحاظ نمودن شاخصهاي اقتصادي و مديريتي از اهم اولويتهاي سازماني ميتواند ميباشد و نقش مهمي در ايجاد تحول سازنده دارد . زمينه هاي اصلي عبارتند از :
الف . افزايش بهره وري و اثر بخشي نيروي انساني  ( در سطوح مديريتهاي اجرايي ، عملياتي و كاركنان )
ب . افزايش بهره وري و اثر بخشي الگوهاي برنامه ريزي براي مصرف بهينه نهاده ها در سطوح مختلف درون و برون  سازماني
ج . افزايش قدرت خلاقيت و نوآوري درون و برون سازماني در بخش كشاورزي با مديريت توسعه خصوصي سازي بخش
د . سنجش مستمر اثر بخشي ، كارايي و بهره وري بر اساس معيار هاي علمي براي تصميم سازي مديران ارشد
2- تامين نيروي لازم با ويژگي هاي : تحول پذير - تحول گرا - خلاق و نوآور- كارشناس و بالاتر از آن - آشنا به مباحث رفتار سازماني و سيستمهاي نرم افزاري و پايگاه داده - ديدگاه كلان - با انگيزه و داراي روحيه خدمتگذاري -  با شخصيت كاوشگر
3- تشكيل گروههاي همفكري و اجرايي متشكل از 3 نفر نماينده تام الاختيار از هر مديريت ( يك نفر در رابطه با مهندسي فرايند ها -  يك نفر واگذاري ( اصل 44 ) -  يك نفر تحليلگر عملكرد مديريت ) براي همفكري و مشاركت با گروه نوسازي و تحول اداري در :  سازماندهي نيروي انساني - كميته طرح تكريم ارباب رجوع - كميته نظام پيشنهادات - كميته بهره وري و پيگيري اجراي مصوبات در معاونت ها و مديريت هاي مربوطه
4- اصلاح الگو براي براي هدفمند كردن و افزايش بهره وري هزينه هاي پژوهشي در سازمان
5- اصلاح ساختار كميسيون تحول اداري و افزايش هماهنگي كميته هاي زير مجموعه ( فرايند هاي انجام كار - طرح تكريم - نظام پيشنهادات - بهره وري ) به منظور افزايش اثر بخشي آن
6- نياز به پشتيباني و حمايت هاي مديريتي در مراحل اوليه براي نهادينه شدن تغيير در سيستم بدليل نوپا بودن و جديد بودن تشكيلات گروه نوسازي و تحول اداري
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=25