روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

اقدامات انجام يافته توسط گروه نوسازي و تحول اداري و نتايج حاصله
تاريخ نگارش: 8 خرداد ماه ، 1389(11:24:04)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(07:57:33)
سرفصل: برنامه های تحول اداری


اقدامات انجام يافته و نتايج حاصله : 
1. تشكيل گروه نوسازي و تحول اداري سازمان
2. اصلاح  و بازبيني15 فرايند انجام كار و خدمات
3. شركت در نمايشگاههاي سالانه هفته پژوهش استان و كسب مقامهاي برتر در ارزيابي كميته اجرايي در سالهاي 87 و 88 از نظر ارائه اطلاعات يافته هاي پژوهشي كاربردي شده  در بخش كشاورزي
4. كسب بالاترين نمره در ارزيابي عملكرد سال 1387 در بين تمام دستگاهها و كسب مقام اول در بين دستگاههاي دولتي
5. كسب رتبه برتر در ارزيابي عملكرد سال 1386 در بين دستگاههاي دولتي
6. مشاركت 9.6 درصدي كاركنان با ارائه پيشنهادات به كميته نظام پيشنهادات سازمان
7. سازماندهي و تعيين پستهاي سازماني 3 شهرستان تازه تاسيس ( چايپاره - پلدشت - شوط )
8. اجراي 4 دوره مديريتي و تحول براي مديران و بيش از 25 دوره تخصصي و فني براي كارشناسان
9. عضويت  در كميته هاي استاني ( آموزش و پژوهش - تحول اداري - بهره وري ) استانداري براي ارزيابي برنامه پنجساله چهارم و تدوين استراتژي ها و برنامه هاي استاني پنجساله پنجم استان  بر اساس مدل SWOT
10. ابلاغ دستورالعمل 29867/020 مورخه 27/8/87 به كليه واحد هاي شهرستاني و معاونت ها و مديريت ها
11. صدور ابلاغ اعضاي كميته استاني اصل 44 بر اساس دستورالعمل
12. تشكيل جلسات بحث و بررسي لازم با حضور اعضا
13. ابلاغ فرم تشكيل شناسنامه فعاليت هاي تصدي گري به كليه واحد هاي ذيربط (17218/1000 مورخه 8/12/88 )
14. در حال حاضر نظرات واحدهاي ذيربط جمعبندي ميگردد .
اصل 44 ( واگذاري فعاليتها ) :- تعداد كل وظايف مشخص شده در دستورالعمل            870 عنوان
- تعداد وظايف حاكميتي مشخص شده                     462 عنوان
- تعداد وظايف تصدي گري مشخص شده                  422 عنوان
 
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=26