روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

قوانين و مقررات مربوط به حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي
تاريخ نگارش: 8 خرداد ماه ، 1389(12:33:46)
آخرين بروزآوري: 7 ارديبهشت ماه ، 1393(09:17:39)
سرفصل: قوانین تغییر کاربری اراضی


اهميت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي الف)کاربري اراضی باغی و زراعی را حفظ کنیم و حفاظت از اراضی کشاورزی یک وظیفه ملی است.
ب) تغییر کاربري اراضی زراعی و باغی یعنی :
1- مالکان و متصرفان فقط بر طبق قانون می توانند از اراضی زراعی و باغی استفاده نمایند .
2- تخریب محیط زیست طبیعی و از بین بردن خاک مرغوب زراعی و مرگ تدریجی کشاورزی در استان و به تبع آن دركشور .
3- کاهش تولید محصولات کشاورزی و درآمد کشاورزان و وابستگی غذایی به بیگانگان .
4- ایجاد بیکاری برای جوانان روستایی و مهاجرت آنها به حاشیه شهرها و گسترش نا به هنجار شهرها .
ج)ما مکلف به حفظ اراضی زراعی و باغی برای نسل های آینده هستیم .
د)اراضی زراعی و باغی متعلق به عموم مردم و نسل آینده است .
ذ)بایرنگه داشتن زمین بدون  عذر موجه موجب خروج مالکیت از آن می شود .
ر) فروش اراضی زراعی و باغی برای امر مسکن و غیره بر خلاف قانون بوده و جرم محسوب می شود .
س) احترام به قانون یعنی ایجاد نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از تبعیض .
ش)تغییر کاربردی اراضی زراعی و باغی بدون مجوز قانونی یعنی قانون شکنی .
ص) ریختن آشغال و زباله و شن ريزي وغیره در اراضی زراعی و باغی جرم محسوب می شود .
ض)برداشت مصالح و شن و ماسه مستلزم اخذ مجوز است در غیر این صورت جرم محسوب می شود .
ط)ارائه هر گونه مجوز ساخت و ساز، خدمات زیربنایی ، آب ، برق ، گازو... بدون اخذ مجوز تغییر کاربري از سوی دستگاههای دولتی و عمومی و خصوصی جرم محسوب می شود .
ظ)ایجاد اتاق کارگری و نگهبانی در اراضی زراعی و باغي نیاز به کسب مجوز تغییر کاربری دارد .
ژ)صدور سند تفکیکی برای اراضی زراعی و باغی که کمتر از حد نصاب باشد غیر مجاز محسوب می شود .
ه) برخورد با متخلفان و سودجویان به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی آرزوی ملت است .
م)به منظور فراهم نمودن زمینه های استفاده بهینه از امکانات تولید و کاهش هزینه ها و فراهم آوردن زمینه صادرات محصولات کشاورزی در حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و از خرد و کوچک کردن آن بپرهیزیم .
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=27