روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

مزاياي یکپارچه کردن ارضی زراعی
تاريخ نگارش: 8 خرداد ماه ، 1389(12:38:35)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(07:56:37)
سرفصل: قوانین تغییر کاربری اراضی


1- باعث افزایش بهره وری زمین ، نیروی انسانی ، ماشین آلات و تجهیزات و نهاده های کشاورزی در واحد سطح می شود .
2- هزینه های بخش عمومی را در کشاورزی کاهش داده و امکانات استفاده اقتصادی را فراهم می کند .

3- امکان افزایش سطح زیر کشت را فراهم می کند .

4- راندمان تولید را با حداقل امکانات افرایش می دهد .

5- توسعه و احیاء اراضی زیر کشت را فراهم می کند .

6- افزایش محصول در واحد سطح را فراهم می کند .
 
7-امکانات تحقیقاتی و مطالعاتی را بر روی محصولات تسهیل می کند .

8- دستیابی به اهداف آموزشی و ترویجی یافته های جدید را فراهم می کند .

9- الگوی کشت مناسب برای منطقه ایجاد می کند .

10- زمینه استفاده نامناسب به غیر از کشاورزی را ار بین می برد .

11- حفظ اراضی زراعی و باغی را برای نسل آینده تضمین می کند .
 ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=28