روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

استراتژي و برنامه هاي راهبردي ترويج كشاورزي
تاريخ نگارش: 11 خرداد ماه ، 1389(10:01:47)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(08:01:10)
سرفصل: اهداف راهبردی ترویج کشاورزی


استراتژي ترویج کشاورزی:
توانمندسازي فردي و سازماني توليدكنندگان و طراحي و توسعه نظامهاي پايدار بهره برداري بخش كشاورزي با
1- بهره گيري از دانش و فناوري نوين
2- استفاده از نيروهاي متخصص و متعهد در ارتقاي كيفي وكمي اطلاع رساني به كشاورزان و بهره برداران
3- تدوين برنامه‌هاي اثر گذار ترويجي
4- ايجاد تحول درشيوه‌هاي انتقال يافته‌هاي علمي به عرصه‌هاي توليد
 
برنامه‌هاي راهبردي ترویج کشاورزی:
1- برنامه آموزش و ترويج شيوه‌هاي نوين كشاورزي با تلفيق و استنباط از  دانش بومي
2- برنامه ترويج محصولات اساسي و مديريت مزرعه
3- برنامه‌آموزش‌هاي‌كاربردي وفني شاغلان بخش‌كشاورزي وبهره‌برداران
4- برنامه ايجاد و ساماندهي شبكه ترويج مشاوره‌اي و استقرار آن در نظام  ترويج كشور
5- برنامه ايجاد ، ساماندهي و تقويت تشكلهاي واقعي صنفي در تمام زير بخش‌هاي توليدي
6- برنامه‌  طراحي و استقرار نظام توليد و بهره برداري مناسب و  متناسب با نيازهاي زيربخش‌هاي مختلف توليدي
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=34