روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

مباني نظري ترويج در توسعه منابع انساني بخش كشاورزي
تاريخ نگارش: 11 خرداد ماه ، 1389(10:18:29)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(08:01:23)
سرفصل: اهداف راهبردی ترویج کشاورزی


نقش ترويج در توسعه بخش كشاورزي :
اتفاقات رخ داده در افزايش راندمان توليد، مصرف بهينه  نهاده ها، كاهش ضايعات، افزايش راندمان آبياري، كاهش بار ميكروبي و بيماري ها در دام و طيور، افزايش راندمان آبياري، افزايش مشاركت مردم در پروژه هاي منابع طبيعي و آبخيزداري، افزايش ضريب بهداشتي واحد هاي توليدي و ...
بدون ترديد مرهون حضور مستمر و فعال و پررنگ مروجين در مزارع، واحد هاي توليدي و رودررو با بهره برداران مي باشد.
 مبانی نظری تاثیر ترویج در توسعه منابع انسانی بخش  کشاورزی:
ترویج قادر است با تامین اطلاعات و هدایت خدمات آموزشی با سمت و سوی فرآیند زنجیره ای با توالی زیر به حداکثر تاثیر اقتصادی در فعالیت های  کشاورزی دست یابد :
1- آگاهی Awareness))، آگاه سازی کشاورزان ازطریق برنامه های آموزشی ترویجی
2- دانش(Knowledge)، دانش اندوزی کشاورزان از طریق آزمون و تجربه کردن
3- پذیرش Adoption))، پذیرش فناوری یا شیوه های نوین توسط کشاورزان
4- بهره وری (Productivity)، تغییر سطح بهره وری یا بازدهی کشاورزان
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=35