روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

روشها و تكنيكهاي ترويجي
تاريخ نگارش: 11 خرداد ماه ، 1389(10:24:29)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(08:01:41)
سرفصل: اهداف راهبردی ترویج کشاورزی


1- طرحهاي آنفارم(Onfarm): 
تحقيقي - تطبيقي
تحقيقي- ترويجي
تحقیقی- مشارکتی
روز مزرعه
هفته انتقال يافته ها
2- انتخاب توليد كنندگان نمونه
3- مزارع الگويي
4- جلسات توجيهي
5- آموزشهاي كلاسيك
6- آموزشهاي ترويجي
7- آموزشهاي مشاهده اي ( بازديد ترويجي )
8- آموزشهاي انفرادي (FACE TO FACE )
9- آموزشهاي مهارتي ( LEARNING BY DOING )
10- جشنواره هاي ترويجي
11- كارگاه آموزشي
12- نمايشگاه ترويجي
13- برنامه هاي راديويي
14- برنامه هاي تلويزيوني
15- مدرسه راديويي
16- مدرسه تلويزيوني
17- رسانه هاي نوشتاري (پوستر- اطلاعیه - تراكت- چارت- بروشور - جزوه - نشريه و ...)
18- گروههاي نمايش ترويجي
19- گروههاي سرود ترويجي
20- تسريع انتقال يافته ها
21- زمينه يابي و زمينه سازي تشكلها
22- حمايت و سازماندهي تشكلها
23- بسيج سازندگي
24- سربازان سازندگی
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=36