روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

بيمه درمان تكميلي جانبازان
تاريخ نگارش: 2 تير ماه ، 1389(09:30:22)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(08:04:19)
سرفصل: بخشنامه های اداری و پرسنلی


انعقاد قرارداد بيمه درمان تكميلي جانبازان 
وزارت جهاد كشاورزي - معاونت توسعه مديريت و منابع انساني - دفتر امور اداري و رفاه

شماره 9450/250  تاريخ 25/3/89
بر اساس توافقات انجام شده در خصوص انعقاد قرارداد بیمه درمان تکمیلی جانبازان مقرر گردید این امر از طریق اداره کل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران هر استان صورت پذیرد ؛ لذا بر همین اساس اسامی کلیه جانبازان به همراه افراد تحت تکفل آنها تهیه و با پرداخت حق سرانه در جهت ارسال به شعبه قرارداد های خاص بیمه ایران در استان مربوطه اقدام خواهد شد .
حق بیمه افراد تحت تکفل به عهده دستگاه مربوطه نمی باشد و باید از حقوق افراد کسر گردد .
محمد صدوری
مدیر کل

بنياد شهيد و امور ايثارگران - اداره كل درمان
شماره 14582/820/5507  تاريخ 10/3/89

با استناد به تبصره بند ج ماده 37 قانون توسعه سوم و همچنین آیین نامه اجرایی ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه ، کلیه ایثارگران شاغل ، بایستی از طریق محل اشتغال خود تحت پوشش بیمه قرار گرفته و هزینه درمانی آنان باید از طریق دستگاه مربوطه تأمین گردد . در صورتیکه جانبازان شاغل در وزارت جهاد كشاورزي تمایل دارند از طریق بنیاد شهيد و امور ايثارگران ، تحت پوشش بیمه مکمل قرار گیرند بایستی اسامی کلیه جانبازان به همراه افراد تحت تکفل آنان تهیه و با پرداخت حق سرانه به شعبه ممتاز قراردادهای خاص بیمه ایران جهت اقدام لازم ارسال گردد .
عبدالرضا عباس پور
مدیر کل درمان

 
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=57