روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع در بخش تولیدات باغی
تاريخ نگارش: 27 تير ماه ، 1389(22:13:53)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(13:05:45)
سرفصل: سامانه ارائه خدمات به ارباب رجوع


مراحل صدور مجوز در بخش تولیدات باغی شامل :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=69