روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

فرآيند بررسي پيشنهادهاي ارائه شده به نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
تاريخ نگارش: 10 مرداد ماه ، 1389(10:23:42)
آخرين بروزآوري: 1 ارديبهشت ماه ، 1391(14:44:48)
سرفصل: نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها


فرآیند بررسی پیشنهادها1- وصول پیشنهاد توسط دبیرخانه کميسیون تحول اداری واقع در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی یا دبیرخانه کمیته تخصصی نظام پذیرش و بررسي پیشنهادها مستقر در مدیریت امور اداری سازمان بر اساس فرم مخصوص .
2- بررسی پیشنهاد توسط کمیته تخصصی نظام پذیرش .
3- اخذ نظر مشورتی از واحدهای تخصصی و اجرایی مربوطه که پیشنهاد در حیطه وظایف آن واحد ارائه شده از لحاظ قابلیت اجرایی و تکراری نبودن آن .
4- ارائه گزارش کمیته تخصصی به کميسیون تحول اداری جهت اظهار نظر نهایی ( تأیید یا رد پیشنهاد و نظر کمیته تخصصی ) و تعیین میزان پاداش متعلقه به پیشنهاد های تصویب شده .
5- در صورت تصویب در کمیسیون - پیشنهاد مربوطه جهت اجراء و پیگیری لازم به واحد یا واحدهای ذیربط سازمان ارسال می گردد که در مدت زمان مشخص نسبت به عملیاتی نمودن آن اقدام شود و به همکاران ارائه دهنده پیشنهاد پاداش تصویبی کميسیون تعلق می گیرد .
6- اگر پیشنهاد ارائه شده منجر به تغییرات کمی و کیفی تعیین کننده در خدمات و فعالیت های سازمان گردد ضمن برخورداری از پاداش متعلقه از لحاظ امتیاز ارزشیابی سالانه و ارتقاء شغلی ( به ویژه مسیر ارتقاء شغلی ) و آیین نامه های مربوط به کارکنان خلاق و نوآور ملاک عمل قرار خواهد گرفت و همکاران مذکور از مزایای آن بهره مند خواهند شد . ضمن اینکه در قانون خدمات کشوری امتیاز های ويژه اي برای پیشنهادهای مصوب پیش بینی شده است .
يادآوري : پیشنهاد باید بر اساس فرم مربوطه که در اختیار دبیرخانه و رابطین تحول اداری در تمام واحد های ستادی و شهرستان قرار گرفته به طور کامل تکمیل شده باشد و ارائه پیشنهاد به صورت تیتر و عنوان و عدم درج سایر موارد ذکر شده در فرم فاقد اعتبار و ارزیابی خواهد بود .    ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=77