روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

رويكردهاي مديريت مشاركتي
تاريخ نگارش: 10 مرداد ماه ، 1389(10:46:01)
آخرين بروزآوري: 1 ارديبهشت ماه ، 1391(14:45:58)
سرفصل: نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها


دیدگاهی در رابطه با نظام پذيرش و بررسي پیشنهادهادر راستای اجرای مصوبه شماره 430/13ط مورخه 15/12/79 شورای عالی اداری و بخشنامه شماره 195940/1900 مورخه 24/10/81 سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و تأکید و ابلاغ بخشنامه مذکور طی نامه شماره 21607/20 مورخه 3/12/84 توسط وزیر محترم جهادکشاورزی و ماده 58 قانون خدمات کشوری به منظور ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعال کارکنان در تصمیم گیری ها جهت ارتقاء سطح کارایی و اثر بخشی در بخش کشاورزی یعنی حرکت به سمت مدیریت مشارکتی ، نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها شكل گرفته است . مدیریت مشارکتی امروزه یکی از رویکرد های مدیریت در دنیای معاصر است و نظام پیشنهادها از ساز و کارهای اساسی این شیوه مدیریت می باشد که با اجرای آن کارکنان محترم سازمان ها و شرکتهای دولتی جهت ارتقاء کمی و کیفی تولید خدمات و محصولات به مشارکت فراخوانده می شوند و در نهایت منجر به ارتقاء بهره وری در بخش کشاورزی می شود .خط مش های انجام کار از طریق مراحل زیر می باشد :1- ایجاد فرهنگ کار گروهی و تفکر جمعی و افزایش انگیزه کارکنان .
2- تشویق فراگیر کارکنان به مشارکت از طریق ارائه پیشنهادهاي سازنده .
3- ایجاد ارتباط منطقی بین نظام پیشنهادها و نظام ارزشیابی کارکنان .
در واقع نظام پیشنهادها یکی از اهداف برنامه های هفت گانه دولت می باشد که با استقرار آن کارکنان در تصمیم گیری های سازمان به مشارکت فرا خوانده می شوند . در این دیدگاه ، مدیریت مشارکتی را به عنوان یک سبک و یک متغیر مستقل فرض می نماییم که اگر کارکنان سازمان ، به عنوان یک منبع ذی قیمت و ارزشمند به مشارکت خوانده شوند چقدر منجر به بهبود عملکرد سازمان می شود . اگر کارکنان به مشارکت دعوت شوند و از ایده ، فکر و خلاقیت آنها استفاده کنیم  ما را در دستیابی به اهداف سازمان ياري خواهند نمود .
ابتدا ما فرضیه ای را مطرح می کنیم :
بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیریها و بهره وری نیروی انسانی یک رابطه مثبت و قوی وجود دارد برای اثبات این فرضیه ضمن بیان دیدگاه های نظری از طریق تکنیک های آماری نظریه فوق را مورد آزمون قرار می دهیم ، سپس نتایج آزمون را به جامعه آماری خود که سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد ارائه می نماییم .
در بخش اول به بیان نظریه هایي در رابطه با مشارکت
در بخش دوم به بهره وری نیروی انسانی
در بخش سوم به جمع آوری اطلاعات
در بخش چهارم به نتیجه و تحلیل اطلاعات
و در بخش پنجم به ارائه نتایج تحقیق می پردازیم .         
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=79