روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

نحوه احتساب سوابق قبل از تاریخ شمول کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
تاريخ نگارش: 27 مرداد ماه ، 1389(18:59:54)
آخرين بروزآوري: 26 فروردين ماه ، 1391(23:57:16)
سرفصل: بخشنامه ها و قوانین مالی


سازمان تامین اجتماعی - اداره کل درآمد حق بیمه                                                  تاریخ : 1/9/88      شماره :  17960/5060
نحوه احتساب سوابق قبل از تاریخ شمول کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
 در خصوص نحوه احتساب سوابق قبل از تاریخ شمول کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که در حال حاضر با آن نهاد قطع رابطه نموده اند اعلام میدارد :
در اجرای رای 518-517 دیوان عدالت اداری مورخ 15/7/86 و توافقات صورت گرفته فی مابین وزارتخانه های جهاد کشاورزی - رفاه و تامین اجتماعی و این سازمان مقرر گردیده درخواست افراد موصوف به سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه ارسال و در صورت تایید سازمان مزبور نسبت به محاسبه حق بیمه مربوطه بر اساس دو برابر حداقل دستمزد سال پرداخت و احتساب سابقه پس از دریافت حق بیمه اقدام لازم بعمل آید .
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=94