روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد
تاريخ نگارش: 27 مرداد ماه ، 1389(19:18:13)
آخرين بروزآوري: 26 فروردين ماه ، 1391(23:57:44)
سرفصل: بخشنامه ها و قوانین مالی


معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور                                   تاریخ : 29/1/89      شماره : 2134/200
اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد موضوع مصوبه سال 1386 مجلس شورای اسلامی
 با توجه به ارزیابی بعمل آمده در رابطه با اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد موضوع مصوبه سال 1386 مجلس شورای اسلامی و از آنجا که در اجرای این قانون ، عمدتا نیروهای متخصص و کارآمد دستگاه های اجرایی با استفاده از سنوات ارفاقی موضوع قانون از بدنه دستگاه های اجرایی خارج شده و از این بابت ضایعات جبران ناپذیری در انجام وظایف و فعالیتهای دستگاه ها وارد شده است ، لذا تاکید می شود در اجرای قانون مذکور ، دستگاه ها صرفا درخواست کارمندان مازاد بر نیاز خود ، مشروط به اینکه بار مالی مربوطه قبلا تامین شده باشد ، را بررسی و فهرست متقاضیان را با ذکر مشخصات و سابقه خدمت به این معاونت ارسال نمایند تا در صورت تایید ، مراتب برای صدور احکام بازنشستگی به دستگاه مربوطه منعکس گردد . 
ماخذ اين مطلب : سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
http://www.waaj.ir

آدرس اين صفحه در اينترنت :
http://www.waaj.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pid=95