حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی
 

منوي اصلي

 سامانه مدیریت تسهیلات بانکی 
 توسعه سامانه های نوین آبیاری 
 ثبت نام شناسنامه بهره بردار 
 درخواست صدور پروانه 
 سامانه ثبت اطلاعات ایثارگران 
 سامانه ثبت نام تسهیلات بانکی 
 سامانه خدمات فنی و مشاوره ای 
 سامانه رسیدگی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی 
 سامانه سوخت 
 سامانه شناسنامه بهره بردار 
 سامانه فراگیر آموزش کارکنان 
 سامانه کارمند ایران 
 طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
 فرم بازدید و نظریه کارشناسی 
 هواشناسی و سیبستم باران 
 پنجره واحد خدمات الکترونیک و ثبت درخواست مجوز 
 فرآیند ارائه خدمات مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی 
 فرآیند ارائه خدمات معاونت بهبود تولیدات دامی 
 فرآیند ارائه خدمات معاونت بهبود تولیدات گیاهی 
 فرآیند ارائه خدمات معاونت توسعه مدیریت و منابع 
 پرسشنامه طرح تکریم ارباب رجوع 
 آرشیو خبری 
 آشنایی و ارتباط با مسئولین 
 اطلاعات تماس با سازمان 
 اهداف كلان وزارت جهاد كشاورزی 
 تاريجچه و قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزی 
 ساختار تشکیلاتی 
 سياستهای كلی نظام اداری 
 منشور اخلاقي سازمان 
 وظايف و اهداف جهاد كشاورزی 
 پيام رئيس سازمان 
 اداره کل امور عشایر 
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
 اداره کل دامپزشکی 
 سازمان تعاون روستایی استان 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
 صندوق توسعه کشاورزی 
 مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی 
 مرکز تحقیقات کشاورزی 
 نظام صنفی کشاورزی 
 حوزه نمایندگی ولی فقیه 
 معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی 
 معاونت بهبود تولیدات دامی 
 معاونت بهبود تولیدات گیاهی 
 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 
 روابط عمومی 
 مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
 مدیریت امور اراضی 
 مدیریت تعاون روستایی 
 مدیریت حراست سازمان 
 مدیریت شیلات 
 مدیریت صنایع کشاورزی 
 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی 
 پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع) 
 گروه نوسازی و تحول اداری 
 آرشیو خبری 
 فرایند های خدمت 
 لیست شرکت های خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی 
 اداره کل هواشناسی 
 استانداری 
 صدا و سیما 
 بانک اطلاعات داده های کشاورزی 
 تنوع گیاهان دارویـی در آذربایجـان غربی و تاثیر آن بر اقتصاد و توسعه بخش کشاورزی استان 
 بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
 سازمان اموراراضی کشور 
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
 مرکز آمار ایران 
 نقشه جامع علمی کشاورزی 
 تلفن های سازمان 
 زمان ملاقات عمومی مدیران 


 

نظرسنجي

اين بلوک فاقد محتوا مي باشد .
 

پیوندها

 
اين نشانگر را هنگام مطالعه متن به جاي مورد نظر انتقال دهيد
پايگاه اطلاعات
صفحه اصلي  ارسال مطلب

جمعا 46 سرفصل و 133 صفحه در بانک اطلاعاتي درگاه موجود است .

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری


 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
2579/ت43916ك مورخ 10/1/89

وزیران عضو کميسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی  رییس جمهور و به استناد ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و با رعایت جزء(ط) بند (1) تصویب نامه شماره 158795/ت38856 ه مورخ 1/10/1386 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب  نمودند :


(( آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری ))


ماده 1- نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی با رعایت اصول و ویژگی های زیر ، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور طراحی و به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد :
الف- هدایت دستگاههای اجرایی جهت کار توسط رویکرد راهبردی در آموزش و توانمند سازی سرمایه انسانی .
ب- افزایش دانش ، مهارت و نگرش معنوی کارمندان متناسب با مشاغل و نقشهای محوله به آنان .
ج- برقراری تعامل با دیگر نظام های منابع انسانی مانند ارتقا و انتصاب ، جبران خدمات ، طبقه بندی مشاغل ، ارزیابی عملکرد کارمندان .
د- افزایش انگیزش درونی کارمندان و مدیران جهت مشارکت فعال تر در فرآیند آموزش و ایجاد انگیزه های بیرونی به امر آموزش و توانمند سازی .
ه- تدوین و کاربست استانداردهای آموزشی از قبیل سرانه سرمایه گذاری و ساعت آموزشی کارمندان و مدیران .
و- ارزشیابی اثر بخشی نامه ها و فعالیتهای آموزشی و توانمند سازی در سطوح مختلف .
ماده 2- دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب نظام آموزش کارمندان و بر اساس دستورالعملی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ خواهد نمود ، اهداف ، راهبردها و برنامه های آموزشی خود را در سه سطح راهبردی ، میان مدت ( برای دوره های پنچ ساله ) و کوتاه مدت ( برای دوره های یکساله ) طراحی ، اجرا و نتایج آن را ارزشیابی نمایند .
ماده 3- دستگاههای اجرایی اعتبارات آموزش و توانمند سازی کارمندان خود را بر اساس سرانه ساعت آموزش کارکنان و مدیران که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعیین خواهد شد ، در بودجه سنواتی دستگاه پیش بینی نمایند .
ماده 4- دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت و اعتبار سنجی مراکز و موسسات آموزشی و خدمات مشاوره آموزش و نحوه بهره برداری از خدمات آنها ، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تدوین و ابلاغ خواهد شد .
ماده 5- کلیه دوره های آموزشی که با هدف افزایش مهارت و توانمندی کارکنان برگزار می شود به عنوان شرط نظام ارتقاء و انتصاب شغلی محسوب خواهد شد .
تبصره- دوره های ضمن خدمت منجر به اخذ مدارک دانشگاهی نخواهند شد .
ماده 6- نحوه توزیع بورسهای آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی نمی گردد و از طرف موسسات بین المللی در اختیار دولت قرار می گیرد بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای توسعه مدیریت و نیروی انسانی ابلاغ خواهد شد .
ماده 7- دستگاههای اجرایی موظفند عملکرد آموزش و توانمند سازی کارمندان و مدیران خود را بر اساس سامانه ای که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می گردد جهت ارزیابی بر سامانه منعکس نمايند .  
ماده 8-  معاونت های  توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بر عمکرد دستگاههای اجرایی نظارت می نماید.

این تصمیم نامه در تاریخ 9/1/1388 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور


رونوشت : دفتر رییس جمهور ، دفتر معاون اول رییس جمهور و دفتر هیئت دولت .


1 

تاريخ نگارش: 8 خرداد ماه ، 1389(13:17:14)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(07:57:13)
(3918 بازديد)