جهش تولید

جهش تولید
 

منوي اصلي

 سامانه مدیریت تسهیلات بانکی 
 توسعه سامانه های نوین آبیاری 
 ثبت نام شناسنامه بهره بردار 
 درخواست صدور پروانه 
 سامانه ثبت اطلاعات ایثارگران 
 سامانه ثبت نام تسهیلات بانکی 
 سامانه خدمات فنی و مشاوره ای 
 سامانه رسیدگی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی 
 سامانه سوخت 
 سامانه شناسنامه بهره بردار 
 سامانه فراگیر آموزش کارکنان 
 سامانه کارمند ایران 
 طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
 فرم بازدید و نظریه کارشناسی 
 هواشناسی و سیبستم باران 
 پنجره واحد خدمات الکترونیک و ثبت درخواست مجوز 
 فرآیند ارائه خدمات مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی 
 فرآیند ارائه خدمات معاونت بهبود تولیدات دامی 
 فرآیند ارائه خدمات معاونت بهبود تولیدات گیاهی 
 فرآیند ارائه خدمات معاونت توسعه مدیریت و منابع 
 پرسشنامه طرح تکریم ارباب رجوع 
 آرشیو خبری 
 آشنایی و ارتباط با مسئولین 
 اطلاعات تماس با سازمان 
 اهداف كلان وزارت جهاد كشاورزی 
 تاريجچه و قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزی 
 ساختار تشکیلاتی 
 سياستهای كلی نظام اداری 
 منشور اخلاقي سازمان 
 وظايف و اهداف جهاد كشاورزی 
 اداره کل امور عشایر 
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
 اداره کل دامپزشکی 
 سازمان تعاون روستایی استان 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
 صندوق توسعه کشاورزی 
 مرکز تحقیقات کشاورزی 
 حوزه نمایندگی ولی فقیه 
 معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی 
 معاونت بهبود تولیدات دامی 
 معاونت بهبود تولیدات گیاهی 
 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 
 روابط عمومی 
 مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
 مدیریت امور اراضی 
 مدیریت تعاون روستایی 
 مدیریت حراست سازمان 
 مدیریت شیلات 
 مدیریت صنایع کشاورزی 
 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی 
 آرشیو خبری 
 فرایند های خدمت 
 لیست شرکت های خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی 
 اداره کل هواشناسی 
 استانداری 
 صدا و سیما 
 بانک اطلاعات داده های کشاورزی 
 تنوع گیاهان دارویـی در آذربایجـان غربی و تاثیر آن بر اقتصاد و توسعه بخش کشاورزی استان 
 بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
 سازمان اموراراضی کشور 
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
 مرکز آمار ایران 
 نقشه جامع علمی کشاورزی 
 تلفن های سازمان 
 زمان ملاقات عمومی مدیران 


 

نظرسنجي

اين بلوک فاقد محتوا مي باشد .
 

پیوندها

 
اين نشانگر را هنگام مطالعه متن به جاي مورد نظر انتقال دهيد
پايگاه اطلاعات
صفحه اصلي  ارسال مطلب

جمعا 43 سرفصل و 139 صفحه در بانک اطلاعاتي درگاه موجود است .

تعريف و روش اجراي تكنيكها و مستندات مربوط به تعهدات ترويجي


صفحه: 1/5

تعاريف  :

 


 آموزش كليد توسعه نيروي انساني در جامعه است و رمز توسعه در جامعه ، توسعه در عامل نيروي انساني آن است.
آموزش :تغيير رفتاري است كه در اثر فعاليتهاي آموزشگر و به كمك فنون آموزشي و استفاده از مواد كمك آموزشي و ... دراثرانتقال نتايج حاصل ازپژوهشها وتجربيات‌ به ‌فراگيران‌ایجادمی شود.
يادگيري :  تغيير رفتار ثابتي است كه در اثر تكرار و مكررات و تجربه ايجاد مي شود
 آموزش بزرگسالان  : مجموعه فرآيندهاي آموزشي منظمي است  ( با هر محتوا ، روش يا سطح  ـ رسمي يا غيررسمي ) تا خود بتواند :
1ـ توانايي خود را افزايش دهد.
2ـ دانش خود را غني سازد.
3ـ  تخصص هاي فني خود را كامل كند. ( شاغلين ) 
4ـ در جنبه‌هاي فردي رشد كند.
 5ـ در جنبه هاي مشاركت اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و سياسي فعاليت و رشد نمايد.
 6- به تخصص‌هاي حرفه اي‌دست يابد.(جويندگان‌كاروحرفه)
 7ـ بتواند از تكنولوژي جديد بهره برداري كند. ( مكانيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي )
دوره های ترویجی:این آموزش جزوء آموزسهای غیررسمی بوده وباهدف آگاهی دادن به مخاطبان درخصوص یک موضوع / محصول درنقاط روستایی(بصورت: جلسات ترویجی، دوره های یکروزه وسه روزه ، مدرسه درمزرعه ، گردهمایی ، بازدیدهای صحرایی و فنی ) انجام می گیرد.

طرحهاي آنفارم(Onfarm):
تحقيقي - تطبيقي
تحقيقي- ترويجي
تحقیقی- مشارکتی
روز مزرعه
هفته انتقال يافته ها
طرح تحقیقی - تطبیقی:عبارتست ازطرحی که یک مرحله قبل ازپایان طرح تحقیقاتی باهمکاری ترویج ومرکزتحقیقات درشرایط زارع درمزرعه درمساحت حداقل 1000 مترمربع به اجراء درمی آید. هدف ازاجرای آن تطبیق شرایط زارع می باشد.
طرح تحقیقی - ترویجی: عبارتست ازطرحی که درآن نتایج حاصل ازطرح های تحقیقاتی پایان یافته با همکاری محقق مربوطه وکارشناس ترویج وکارشناس واحداجرایی ذیربط درمزارع کشاورزان (در2 الی 3 مزرعه ودرشهرستان های مختلف ) کشت می شود. هدف ازاجرای آن آشنایی کارشناسان، مروجین، ومددکاران ترویجی بایافته های جدیدتحقیقاتی وهمچنین آشنایی محقق بامسایل تولیددرسطح مزارع کشاورزان است. 
طرح تحقیقی - مشارکتی(مزارع نمایشی بهاره وپاییزه):بعدازاتمام طرح تحقیقی - ترویجی وتهیه گزارش نهایی درسال بعدنتیجه طرح درشهرستان های بیشتری (بیش از2 شهرستان ) درمساحت 1 هکتار طرح و 1 هکتارشاهد(شرایط زارع) کاشته ونتیجه بدست آمده موردبررسی قرارمی گیرد.

مراسم روزمزرعه:به منظورآشنایی کشاورزان با آخرین یافته های تحقیقاتی توسط محققین مراکزتحقیقاتی ، مراسم روزمزرعه برای محصولات مختلف زراعی ، باغی ، دامی ، ... باهماهنگی ترویج استان ومرکزتحقیقات وباحضوربیش از 40 نفرازبهره برداران درشهرستان های تابعه به مرحله اجراء درمی آید.محقق /محققین بعدازارائه مطالب درپانل پرسش وپاسخ به سئوالات حاضرین پاسخ می دهند.
مراسم هفته انتقال یافته ها: به منظورآگاهی کارشناسان بخش های اجرایی وترویج   با آخرین یافته های تحقیقاتی مراکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی طی هماهنگی مرکزتحقیقات وترویج استان مراسم ارائه مطالب توسط محقق/محققین برای کارشناسان شهرستا ن های تابعه وواحدهای اجرایی سازمان درسالن اجتماعات مرکزتحقیقات برای موضوعات مختلف کشاورزی برگزارمی گردد.(معمولا درطول هفته فقط یک مراسم برگزارمی گردد.)

آموزشهای انفرادی (تماس انفرادی):دراین نوع آموزش،مزرعه یاواحدتولیدی توسط کارشناس مجرب درحضوربهره بردارمورد ارزیابی وبررسی فنی قرارمی گیرد،ونقاط قوت یاضعف آن ازنظررعایت اصول فنی، مدیریتی ، بهداشتی و... به بهره بردار وشاغلین درآن مزرعه / واحدتولیدی یادآوری وبرای رفع نقاط ضعف آموزشهای لازم ارائه می گردد. به این نوع آموزش "چهره به چهره " نیز می گویند.

1 2 3 4 5 بعدي