حمایت از کالای ایرانی

حمایت از کالای ایرانی
 

منوي اصلي

 سامانه مدیریت تسهیلات بانکی 
 توسعه سامانه های نوین آبیاری 
 ثبت نام شناسنامه بهره بردار 
 درخواست صدور پروانه 
 سامانه ثبت اطلاعات ایثارگران 
 سامانه ثبت نام تسهیلات بانکی 
 سامانه خدمات فنی و مشاوره ای 
 سامانه رسیدگی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی 
 سامانه سوخت 
 سامانه شناسنامه بهره بردار 
 سامانه فراگیر آموزش کارکنان 
 سامانه کارمند ایران 
 طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
 فرم بازدید و نظریه کارشناسی 
 هواشناسی و سیبستم باران 
 پنجره واحد خدمات الکترونیک و ثبت درخواست مجوز 
 فرآیند ارائه خدمات مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی 
 فرآیند ارائه خدمات معاونت بهبود تولیدات دامی 
 فرآیند ارائه خدمات معاونت بهبود تولیدات گیاهی 
 فرآیند ارائه خدمات معاونت توسعه مدیریت و منابع 
 پرسشنامه طرح تکریم ارباب رجوع 
 آرشیو خبری 
 آشنایی و ارتباط با مسئولین 
 اطلاعات تماس با سازمان 
 اهداف كلان وزارت جهاد كشاورزی 
 تاريجچه و قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزی 
 ساختار تشکیلاتی 
 سياستهای كلی نظام اداری 
 منشور اخلاقي سازمان 
 وظايف و اهداف جهاد كشاورزی 
 پيام رئيس سازمان 
 اداره کل امور عشایر 
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
 اداره کل دامپزشکی 
 سازمان تعاون روستایی استان 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
 صندوق توسعه کشاورزی 
 مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی 
 مرکز تحقیقات کشاورزی 
 نظام صنفی کشاورزی 
 حوزه نمایندگی ولی فقیه 
 معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی 
 معاونت بهبود تولیدات دامی 
 معاونت بهبود تولیدات گیاهی 
 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 
 روابط عمومی 
 مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
 مدیریت امور اراضی 
 مدیریت تعاون روستایی 
 مدیریت حراست سازمان 
 مدیریت شیلات 
 مدیریت صنایع کشاورزی 
 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی 
 پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع) 
 گروه نوسازی و تحول اداری 
 آرشیو خبری 
 فرایند های خدمت 
 لیست شرکت های خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی 
 اداره کل هواشناسی 
 استانداری 
 صدا و سیما 
 بانک اطلاعات داده های کشاورزی 
 تنوع گیاهان دارویـی در آذربایجـان غربی و تاثیر آن بر اقتصاد و توسعه بخش کشاورزی استان 
 بخشنامه ها و دستورالعمل ها 
 سازمان اموراراضی کشور 
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
 مرکز آمار ایران 
 نقشه جامع علمی کشاورزی 
 تلفن های سازمان 
 زمان ملاقات عمومی مدیران 


 

نظرسنجي

اين بلوک فاقد محتوا مي باشد .
 

پیوندها

 
اين نشانگر را هنگام مطالعه متن به جاي مورد نظر انتقال دهيد
پايگاه اطلاعات
صفحه اصلي  ارسال مطلب

جمعا 46 سرفصل و 133 صفحه در بانک اطلاعاتي درگاه موجود است .

آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شورا های اسلامی کشور


 

 

وزارت کشور ¬-  شورای عالی استانها
شماره 32555/30905 تاريخ 14/2/89

وزیران عضو کمسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 16/12/1388 بنا به پیشنهاد شماره 916/ش/4/الف مورخ 13/3/1383 شورای عالی استانها و به استناد بند ( 9 ) الحاقی ماده ( 78 ) مکرر ( 2 ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1386 - و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت 373 ه مورخ 10/10 1386  آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی کشور را به شرح زیر موافقت نمودند :

" آیین نامه تشکیلاتی کارکنان دبیرخانه شورا های  اسلامی کشور "

ماده 1- ارکان تشکیلاتی شورای عالی استانها و شوراهای اسلامی کشور به شرح زیر تعیین می شود :
الف -  دفتر هیئت رییسه
ب - دبیرخانه
پ - کميسیونها
تبصره - شورای اسلامی شهرستان و بخش فاقد رکن بند ( پ ) و شورا ی اسلامی روستا صرفا دارای رکن بند ( ب ) می باشد .
ماده 2 - سقف ردیفهای شغلی شورای عالی استانها به تعداد ( 35 ) ردیف و شورای اسلامی استان ، شهرستان ، شهر ، بخش و روستا با تأیید شورای عالی استانها به شرح زیر تعیین می شود :
الف - شورا ی اسلامی استانها حداکثر ( 5 ) ردیف
ب - شورای اسلامی شهرستان تا سی و پنج هزار نفر جمعیت ( 1 ) ردیف
پ - شورای اسلامی شهرستان تا هفتاد هزار نفر جمعیت ( 2 )ردیف
ت - شورای اسلامی شهرستان از هفتاد هزار نفر جمعیت به بالا ( 3 ) ردیف
ث- شورای اسلامی شهرهای بیست هزار نفر جمعیت تا پنجاه هزار نفر جمعیت ( 2 ) ردیف
ج - شورای اسلامی شهرهای پنجاه هزار نفر جمعیت تا صد هزار نفر جمعیت    ( 3 ) ردیف
چ - شورای اسلامی شهرهای صد هزار نفر جمعیت تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت ( 4 ) ردیف
ح - شورای اسلامی شهرهای دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت تا پنجاه هزار نفر جمعیت ( 6 ) ردیف
خ - شورای اسلامی شهر های پانصد هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر جمعیت   ( 10 ) ردیف و شهرهای بيش از یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر پنجاه هزار نفر ( 1 ) ردیف اضافه می شود .
د - شهر تهران ( 140 ) ردیف
تبصره 1-  به کارگیری افراد برای تصدی ردیفهای شغلی این ماده منوط به پیش بینی و تأمین اعتبار در بودجه سالانه شورا و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است .
تبصره 2- به کار گیری افراد در دبیرخانه شوراهای اسلامی شهر با رعایت بند    ( 8 ) ماده ( 6 ) آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شورا های اسلامی شهرها موضوع تصویب نامه شماره 1762/ت21068 ه مورخ 24/1/1387 خواهد بود .
ماده 3- شوراهای اسلامی مکلفند امور پشتیبانی و خدماتی خود را از طریق انعقاد قرارداد و استفاده از خدمات بخش غیر دولتی انجام دهند .
ماده 4- شرح وظایف تفصیلی هریک از ردیفهای شغلی توسط دبیر خانه شورای ذیربط تهیه و پس از تصویب شورای مربوط به تایید شورا ی عالی استانها می رسد .
ماده 5- دبیرخانه شوراها مسئولیت انجام اموری را که از طرف رییس شورا ارجاع می شود بر عهده دارد .
تبصره - رییس دبیرخانه شورای عالی استانها و مسئول دبیرخانه شوراهای اسلامی توسط رییس شورای مربوط منصوب می شوند .
ماده 6- کارکنان دبیرخانه شورای عالی کشور از نظر مقررات استخدامی و نظام حمایتی حسب مورد تابع قانون کار- مصوب 1369- آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور ( موضوع تصویب نامه شماره 64018/ت 25342 ه مورخ 14/12/1381 ) و قانون تامین اجتماعی - مصوب 1354- و اصلاحات بعدی آنها هستند .
ماده 7- دبیرخانه شوراهای اسلامی در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات می توانند از خدمات کارکنان دستگاههای اجرایی ، شهرداری ها و دهیاریها به صورت مأمور استفاده نمایند .

این تصمیم نامه در تاریخ 11/2/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور


رونوشت : دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور ، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ، معاون حقوقی رییس جمهور ، معاونت امور مجلس رییس جمهور ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، اداره کل حقوقی ، کلیه وزارت خانه ها، سازمانها و موسسات دولتی ، استانداری های سراسر کشور ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت .  

 


1 

تاريخ نگارش: 16 خرداد ماه ، 1389(13:59:19)
آخرين بروزآوري: 15 دي ماه ، 1394(08:03:23)
(1844 بازديد)